Lười một chút xíu

Dạo này không phải trợ giảng nữa nên lịch làm việc có bị xáo trộn đôi chút. Không còn áp lực phải lên lớp tuần hai buổi và chấm bài mỗi thứ Ba, nên tự nhiên thấy rảnh rang hẳn, mà lại mất cái động lực tranh thủ từng phút để làm thêm được đôi [...]

Learn It with Me #3: An introduction to UNIX

I and some Bioinformatics and Computational Biology students at Iowa State University (ISU) had a blast while running a workshop about UNIX today for other ISU folks 🙂 If you are interested in the materials, I have put everything I covered in the session on my Github https://github.com/hhvu0102/unix_basic. I also provided a set of practice [...]